Stručně o typech lymfedému


Stručně o typech lymfedému

Primární lymfedém vzniká v důsledku vrozené poruchy vývoje lymfatického systému, jehož příčinou může být genetická porucha. Vývojovou poruchou mohou být postiženy lymfatické cévy nebo lymfatické uzliny. Není-li primární lymfedém přítomen ihned po narození, objevuje se až po určitém období latentního stadia, převážně v době dospívání. Asi v 65 % případů se lymfedém objeví do 35. roku života. Postihuje převážně ženy. Nejčastěji se vyskytuje na dolních končetinách. Postiženy mohou však být všechny oblasti těla, především horní končetiny, obličej (víčka, čelo, rty, uši, nos),  genitál (šourek, penis, zevní rodidla). V některých rodinách můžeme vysledovat typické otoky dolních končetin i v několika generacích (babička, matka, dcera). Pak hovoříme o primárním lymfedému s dědičným výskytem. Ve většině případů však příčina vzniku (etiologie) zůstává nejasná. Onemocnění se projevuje nejprve jako otok nohou,  především v létě. Postupně dochází během dnů, měsíců i let k rozšíření z dolních částí směrem vzhůru. Onemocnění bývá často komplikováno růží (erysipelem), později i sekundárními změnami kůže (pachydermie, papilomatóza, hyperkeratóza). Ročně je  diagnostikováno asi 40 nových případů na 100 000 obyvatel.

Sekundární (druhotný) lymfedém vzniká poškozením lymfatického systému (blokáda lymfatického řečiště) operací, ozařováním, zánětem (opakovaným nebo chronickým), úrazem nebo nádorovým onemocněním. V důsledku překážky se zvýší tlak v lymfatických cévách, následně dojde k jejich rozšíření a tím k vyřazení chlopní bránících zpětnému toku lymfy. Není-li včas zahájena léčba, rozvine se chronický lymfedém se všemi negativními důsledky na lymfatický systém a okolní tkáně. Sekundární lymfedém vzniká většinou v horních částech končetiny a odtud se šíří směrem periferním. U primárního lymfedému tomu bývá opačně. V našich podmínkách je nejčastější příčinou sekundárního lymfedému nádorové onemocnění,  resp. jeho léčba. Lymfedém se vyvine u 10-40% pacientů, kteří podstoupili komplexní léčbu nádorového onemocnění s chirurgickým odstraněním, nebo radioterapií axilárních, pánevních event. tříselných lymfatických uzlin. Lymfedém může vzniknout velmi krátce po chirurgickém zákroku či v průběhu léčby zářením. Častěji se však objevuje i se zpožděním několika let postupným snižováním transportní kapacity lymfatického systému v postižené spádové oblasti. Lymfedém však může vzniknout i následkem banálních exstirpací jednotlivých uzlin prováděných z diagnostických důvodů!

Klinické projevy poruchy lymfatické drenáže vznikají periferně od místa poškození lymfatických cév nebo uzlin. Nejtypičtějšími lokalitami jsou:

  • horní končetiny a stěna hrudní v souvislosti s odstraněním lymfatických uzlin (lymfadenektomie), nebo jejich ozářením v podpažní jamce v rámci  léčby nádorů prsu, maligního kožního melanomu a dalších nádorových chorob horní končetiny a stěny hrudní
  • dolní končetiny v souvislosti s pánevní lymfadenektomií, nebo s ozářením malé pánve v souvislosti s léčbou gynekologických nádorů, nádorů prostaty a konečníku
  • dolní končetiny v souvislosti s opakovanými záněty (viry, bakterie, plísně)
  • dolní končetiny v souvislosti s žilní nedostatečností
  • hlava, obličej a krk v souvislosti s blokovými lymfadenektomiemi

Arteficiální lymfedém je zvláštní jednotkou poruchy lymfatické drenáže. Jeho příčinou může být  účelové jednání nebo psychické onemocnění pacienta, který si sám zaškrcuje končetinu s cílem vyvolat otok na periferii. Někdy nalezneme až strangulační rýhu. Pokud máme podezření na tento typ lymfedému, pak nejdůležitějším krokem je průkaz sebepoškozování (nejlépe při pečlivém sledování během hospitalizace). Léčba tohoto typu lymfedému spočívá  v prvé řadě v odstranění primární příčiny, tedy zjištění příčiny sebepoškozování (účelové jednání, psychické onemocnění). Pokud již došlo k organickému poškození lymfatického systému, pak je další léčba stejná jako u lymfedému chronického.

Dynamickou insuficiencí (nedostatečností) lymfatického systému rozumíme stav, kdy funkce a výkon lymfatického systému je normální nebo dokonce zvýšená, ale v důsledku zvýšeného množství intersticiální (mezibuněčné) tekutiny dochází k přetížení lymfatického systému. Zvýšená hladina intersticiální tekutiny může být důsledkem zhoršeného odtoku krve žilním systémem (např. v důsledku  trombózy nebo při pravostranném srdečním selhávání), zvýšenou kapilární filtrací (zánět, alergická reakce) nebo roztažením cévního systému farmakologickým zásahem (léky pro rozšiřování cév). Protože  lymfatický systém není poškozen, lymfedém vymizí po odstranění primární příčiny.

Maligní lymfedém. Jedná se o sekundární lymfedém, který je zapříčiněn ucpáním lymfatických cest (cév a uzlin) nádorovými buňkami. Tím je znemožněn odtok lymfy z periferních tkání, která se v nich poměrně rychle hromadí. To je také důvod, proč tato forma lymfedému může být velmi bolestivá. Bolest  při maligním lymfedému může být zásadním parametrem snižujícím kvalitu života nemocného i při pokročilém nádorovém onemocnění. Protože se měkké tkáně nestačí přizpůsobovat narůstajícímu objemu, vytéká často čirá lymfa neporušenou kůží. Maligní lymfedém je jediný stav, kdy je možno k rychlému zmenšení objemu tekutiny použít ve větší míře diuretika (léky k odvodnění). Jedná se samozřejmě o léčbu symptomatickou, která v žádném případě neřeší příčinu lymfedému. Bolestivost postižených měkkých tkání je tak značná, že v podstatě nepřichází v úvahu použít jakoukoli kompresi (manuální či přístrojovou lymfodrenáž, bandáže nebo návleky). Cílem tedy musí být především tlumit bolest.

zdroj: www.lymfedem.cz

Kam dále

Víte, jak funguje Váš lymfatický systém?

Lympha Press Česká republika

Beauty Systems s.r.o.
divize zdravotní technika
Republikánská 1102/45, Plzeň
budova 9
Tel.: +420 371 141 386
Email: info@beauty-systems.cz
Napište nám

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít